UMEÅS AFFÄRSNÄTVERK
NÄSTA NIVÅ ONLINE

Premiär för Nästa Nivå online sker fredag morgon 24:e april med start 09.30

Var redo. Inbjudan kommer som alltid via Trippus och gäller denna gång enbart för anslutna företag (inga gäster) och de femtio först anmälda företagen som får representeras av en person/företag.

I samarbete med
Nästa nivå på Facebook
Såhär går det till i Nästa Nivå nätverket